Hem


ALLA HAR RÄTT TILL ETT BRA LIV


”Låt oss hjälpa dig när sjukdom, ålder eller funktionshinder gör det svårt för dig att klara din vardag. Med vår hjälp kan du bo kvar hemma.”


ÅRETS FÖRETAGARE

Årets Företagare 2019


Destinys Care utsågs till Årets Företagare i Upplands-Bro 2019. Vi är mycket stolta över detta. Företagarna, Upplands-Bro Kommun och Damernas affärsnätverk delade under Upplands-Brogalan ut olika priser för att synliggöra företag som, genom sitt engagemang och entreprenörskap driver och utvecklar sina verksamheter.

59192860_2397658790258753_5457465997856342016_o
27703289-J7SKZ
58761502_2397660403591925_4349072433546788864_o
58460689_2397659033592062_3905236466002821120_o
58800381_2397660036925295_334765105558323200_o
58549642_2397658760258756_8045245525261287424_o


VÅRA TJÄNSTER

PERSONLIG ASSISTANS

HEMTJÄNST, LEDSAGAR- & AVLÖSARSERVICE

BEMANNING INOM VÅRD OCH OMSORG

Hos oss får du som kund en egen kontaktman som har extra ansvar och känner dina vanor bäst.

Vi erbjuder en etnisk och kulturellt anpassad vård och omsorg till dig som har ett annat modersmål än svenska och annan kulturell bakgrund.


OM OSS

Destinys Care är en privat utförare av hemtjänst i Upplands-Bro kommun. Vi har hög kompetens och lång erfarenhet av det normala åldrandet och demenssjukdom. Hos oss får du som kund en egen kontaktmperson som har extra ansvar och känner dina vanor bäst.

Våra insatser ska hjälpa dig att känna dig trygg och ge dig möjlighet att bo kvar hemma. 


Verksamheten leds av en sjuksköterska med specialistutbildning och lång erfarenhet av äldrevården och en samordnare som är undersköterska med specialistutbildning inom äldrevård och demens. 

Vår omsorgspersonal består av erfarna och kompetenta undersköterskor och vårdbiträden. All personal arbetar utifrån socialtjänstlagen, LSS och har stor kompetens inom vård och omsorg.

MÅL


Att göra det möjligt för dig att leva som alla andra. Det gör vi genom att främja jämlikhet i levnadsvillkor och erbjuda full delaktighet i samhällslivet.

POLICY


Alla i verksamheten har ett professionellt förhållningssätt. Vi ger dig omsorg som bygger på omtanke. Vi respekterar din personliga integritet, din valfrihet och ditt självbestämmande.

VISION


Bemötande - Alla människors lika värde är grundläggande!

Lyhördhet - Vi utgår från att alla har olika behov och önskemål!

Kontaktmannaskap och kontinuitet - För din trygghet!

LEDNINGSSTRUKTUR


Verksamheten leds av verksamhetschef, samordnare, personalansvarig och ekonomiansvarig. Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten.

KONTAKT

070-497 62 88

072-202 22 05

info@destinyscare.se

Kontakta oss idag så berättar vi mer!

ADRESS

Femstenavägen 7

196 36 Kungsängen

 

Faktablad

Copyright © All Rights Reserved