Visselblåsarfunktion


VISSELBLÅSARFUNKTION

Destinys Care´s visselblåsartjänst är till för att rapportera allvarliga oegentligheter som rör:


  • bokföringsbrott eller annan ekonomisk brottslighet,
  • korruption och mutor,
  • stora brister i säkerheten på arbetsplatsen,
  • allvarliga former av diskriminering och trakasserier, eller
  • andra allvarliga oegentligheter som rör bolagets vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.


Visselblåsartjänsten är viktig för att minska risker och för att främja hög affärsetik och därmed upprätthålla kundernas och allmänhetens förtroende för vår verksamhet. Visselblåsarrapporter kan lämnas öppet eller anonymt.


Inkludera inte känsliga personuppgifter om personer du nämner i ditt meddelande, ifall de inte är nödvändiga för att beskriva ditt ärende.

Du kommer inte att kunna läsa ditt meddelande efter att det skickats. Spara därför ditt meddelande på ett säkert ställe om du behöver det för framtida referens.