Destinys Care är en privat utförare av hemtjänst i Upplands-Bro kommun. Vi har hög kompetens och lång erfarenhet av det normala åldrandet och demenssjukdom. Hos oss får kunden en egen kontaktman som har extra ansvar och känner kundens vanor bäst.

Våra insatser ska hjälpa dig att känna dig trygg och kunna bo kvar hemma. 


Verksamheten leds av en sjuksköterska med specialistutbildning och lång erfarenhet av äldrevården och en samordnare som är undersköterska med specialist utbildning i äldrevården och demens. 

Vår omsorgpersonal är erfarna och kompetenta undersköterskor och vårdbiträde. All personal arbetar utifrån socialtjänstlagen och har en reell eller formell kompetens inom vård och omsorg.


ALLA HAR RÄTT TILL ETT BRA LIV


”Låt oss hjälpa dig när sjukdom, ålder eller funktionshinder gör det svårt för dig att klara din vardag. Våra insatser ska hjälpa dig att bo kvar hemma”


NYHETER

Årets Företagare 2019


Företagarna och Upplands-Bro kommun delade på Upplands-Brogalan ut pris för att synliggöra företag som, genom sitt engagemang och entreprenörskap driver och utvecklar sina verksamheter.


Priset för Årets Företagare 2019 gick till Destinys Care.

59192860_2397658790258753_5457465997856342016_o
27703289-J7SKZ
58761502_2397660403591925_4349072433546788864_o
58460689_2397659033592062_3905236466002821120_o
58800381_2397660036925295_334765105558323200_o
58549642_2397658760258756_8045245525261287424_o


VÅRA TJÄNSTER

UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS

UTFÖRANDE AV HEMTJÄNST, LEDSAGAR- & AVLÖSARSERVICE

BEMANNING INOM VÅRD OCH OMSORG

Hos oss får kunden en egen kontaktman som har extra ansvar och känner kundens vanor bäst.

De kunder som har ett annat modersmål och en annan kulturell bakgrund kommer att erbjudas etnisk och kulturell anpassad vård och omsorg.


OM OSS

MÅL


Att ge kunden möjlighet att leva som alla andra genom att främja jämlikhet i levnadsvillkor och erbjuda full delaktighet i samhällslivet.

POLICY


Alla i verksamheten har ett professionellt förhållningssätt. Vi ger dig omsorg som bygger på omtanke, respekterar din personliga integritet och din valfrihet och självbestämmande.

VISION


Bemötande - Alla människors lika värde är grundläggande!

Lyhördhet - Vi utgår från att alla har olika behov och önskemål!

Kontaktmannaskap och Kontinuitet - Ur alla perspektiv bara för din trygghet!


LEDNINGSSTRUKTUR


Verksamheten leds av en verksamhetschef, samordnare, personalansvarig och ekonomiansvarig. Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för verksamhetens ledningssystem.

KONTAKT

070-497 62 88

072-202 22 05

info@destinyscare.se

Kontakta oss idag så berättar vi mer!

ADRESS

Femstenavägen 7

196 36 Kungsängen

 

Faktablad

Copyright © All Rights Reserved