ALLA HAR RÄTT TILL ETT BRA LIV


”Låt oss hjälpa dig när sjukdom, ålder eller funktionshinder gör det svårt för dig att klara din vardag. Våra insatser ska hjälpa dig att bo kvar hemma”


VÅRA TJÄNSTER

UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS

UTFÖRANDE AV HEMTJÄNST, LEDSAGAR- & AVLÖSARSERVICE

BEMANNING INOM VÅRD OCH OMSORG

Service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst och avlösar- och ledsagarservice, personlig omvårdnad, trygghetslarm, tvätt, städ och inköp.

Utöver dessa erbjuder vi även tilläggstjänster såsom städning, fönsterputs, trädgårdsarbete, hundpromenader, extrainköp och sällskap på promenader med mera.


Hos oss får kunden en egen kontaktman som har extra ansvar och känner kundens vanor bäst.

De kunder som har ett annat modersmål och en annan kulturell bakgrund kommer att erbjudas etnisk och kulturell anpassad vård och omsorg.


OM OSS

Destinys Care är en privat utförare av hemtjänst i Upplands-Bro kommun. Vi har hög kompetens och lång erfarenhet av det normala åldrandet, demenssjukdom och stora omvårdnadsbehov. Hos oss får kunden en egen kontaktman som har extra ansvar och känner kundens vanor bäst.

Våra insatser ska hjälpa dig att bo kvar hemma och du ska känna dig delaktig och ha ett inflytande i planeringen av omsorgen vi ger dig.


Verksamheten leds av en sjuksköterska med specialistutbildning och lång erfarenhet av äldrevården och en samordnare som är undersköterska med specialist utbildning i äldrevården och demens. 

Vår omsorgpersonal är erfarna och kompetenta undersköterskor och vårdbiträde. All personal arbetar utifrån socialtjänstlagen och har en real eller formell kompetens inom vård och omsorg.

MÅL


Att ge kunden möjlighet att leva som alla andra genom att främja jämlikhet i levnadsvillkor och erbjuda full delaktighet i samhällslivet.

POLICY


Alla i verksamheten har ett professionellt förhållningssätt. Vi ger dig omsorg som bygger på omtanke, respekterar din personliga integritet och din valfrihet och självbestämmande.

VISION


Bemötande - Alla människors lika värde är grundläggande!

Lyhördhet - Vi utgår från att alla har olika behov och önskemål!

Kontaktmannaskap och Kontinuitet - Ur alla perspektiv bara för din trygghet!


LEDNINGSSTRUKTUR


Verksamheten leds av en verksamhetschef, samordnare, personalansvarig och ekonomiansvarig. Verksamhetschefen ansvarar för ledningssystemet och lägger tillsammans med samordnare upp gällande arbetsrutiner.

KONTAKT


070-497 62 88

072-202 22 05

info@destinyscare.se

Kontakta oss idag så berättar vi mer!

ADRESS


Femstenavägen 7

196 36 Kungsängen

 

Faktablad

Copyright © All Rights Reserved